OMNIBUS dla klasy 2c

Zajęcia rozwijające dla klasy 2 mają na celu identyfikowanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Wyposażenie uczniów w usystematyzowane podstawy wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy matematycznej i polonistycznej. Rozwinięcie zdolności poznawczych, zwłaszcza zdolności do samodzielnego, krytycznego myślenia i działania.

W każdy wtorek w godzinach 15:25-16:10 w sali nr 1.

Edyta Witkowska

© SP4 Iława

Search