Previous Next

 KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w nauce”

Aleksandra Bojarowska kl. 8a

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w nauce i sporcie”

Mateusz Panek kl. 8a 

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Działalność społeczna”

Marcel Skolankiewicz kl. 8c

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w sporcie”

Maddox Sobociński kl. 8a

Previous Next

Uczniowie: Wiktoria Stępień 6b  oraz Kacper Grosz i Radosław Wiatr z 6a zostali odznaczeni Kryształową Tarczą.

Wiktoria Stępień przez cały okres nauki była wzorową uczennicą zaangażowaną w życie klasy i szkoły. Była przewodniczącą Samorządu Szkolnego, osiągała najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu będąc jednocześnie wzorem do naśladowania. Osiągała najwyższe lokaty w piłce siatkowej na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Kacper Grosz i Radosław Wiatr uzyskali tytuł laureata w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z przyrody i historii. Ponad to zawsze aktywnie uczestniczyli w wielu innych konkursach szkolnych, ogólnopolskich.

Ich zaangażowanie w życie szkoły było godne naśladowania. Na zakończenie edukacji zostali odznaczeni Kryształową Tarczą.

Wychowawcy: mgr Beata Ciesielska

mgr Bożena Tyszkiewicz

 

 

 

 

"Kryształową tarczę"-  statuetkę  dla szczególnie wyróżniających się absolwentów otrzymał Jakub Jakubowski z kl. VI d.
To wyróżnienie było uhonorowaniem jego wybitnych osiągnięć uzyskanych w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej!

Serdecznie gratulujemy!

 

Punktem kulminacyjnym zakończenia roku szkolnego 2012/2013 w klasach VI było wręczenie po raz pierwszy w historii szkoły "Kryształowych tarcz" - statuetek dla szczególnie wyróżniających się absolwentów. W tym roku szkolnym statuetki otrzymały dwie uczennice klasy VI c: Wiktoria Kuczmarska i Olga Sobiesiak. To wyróżnienie było uhonorowaniem ich wybitnych osiągnięć uzyskanych w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej!
 
© SP4 Iława

Search