2 – 4. 09.

Spotkania z rodzicami. Wybory do Rady Rodziców.

Procedury bezpieczeństwa.

Informacje o Wewnątrzszkolnym Ocenianiu i wymaganiach przedmiotowych.

12 - 13. 11.

Spotkania z rodzicami.

20. - 22. 01.

Śródroczne spotkania z rodzicami

 

13. - 15. 04.

Spotkania z rodzicami.

 
© SP4 Iława

Search