Wpłaty na Radę Rodziców

 

Składka na RR wynosi:

pierwsze dziecko - 60 zł. 

drugie dziecko 30 zł.,

następne 20 zł.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na konto:

Uwaga zmiana nr rachunku i banku

Nr konta Rady Rodziców: 

69 8831 0002 3001 0114 4166 0001

Bank Spółdzielczy w Iławie

© SP4 Iława

Search