Terapia w szkole

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w naszej szkole zajmuje się:

- współorganizowaniem procesu edukacyjnego, wychowawczego i społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- wspieraniem uczniów z Zespołem Aspergera podczas zajęć edukacyjnych;

- współpracą z nauczycielami i rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- integrowaniem uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

-prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu. 

Wojciech Neumann

Joanna Meller
© SP4 Iława

Search