Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom. 

(Zajęcia w pracowni komputerowej, przepisy pożarowe, testy sprawdzające, itp.) 

Termin: marzec-kwiecień 2020

Krystian Olejnik

© SP4 Iława

Search