Welcome to SP4 Iława   Click to listen highlighted text! Welcome to SP4 Iława Powered By GSpeech

Regulamin przyznawania statuetki

Regulamin przyznawania Kryształowej tarczy

dla szczególnie wyróżniających się absolwentów

w kategorii naukowej, społecznej  sportowej lub artystycznej

 

Celem przyznawania statuetki jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce, wyróżniają się nienaganną postawą, reprezentują szkołę na zewnątrz, podejmują aktywność społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. Kryształową tarczę można również otrzymać w kategorii szczególnej: Działalność społeczna, Osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Postanowienia ogólne:

 • Statuetka przyznawana jest uchwałą Rady Pedagogicznej od roku szkolnego 2012/2013.
 • Statuetka przyznawana jest absolwentom Szkoły Podstawowej nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie.
 • Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców.
 • Nagana lub upomnienie Dyrektora szkoły wyklucza możliwość przyznania statuetki.

Statuetka jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania zdolności.

Kryteria typowania:

 • Osiągnięcia w nauce
 • Działalność społeczna
 • Osiągnięcia w sporcie lub artystyczne

Statuetkę w kategorii ogólnej Osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który :

 • na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego  otrzymał wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu,
 • w drugim etapie edukacyjnym:
 • oceny ze wszystkich przedmiotów na koniec każdego roku szkolnego nie niższe niż średnia 5,00 we wszystkich klasach IV-VIII,
 • uzyskał w klasie VIII na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,50
 • na świadectwie ukończenia klas IV- VIII miał wzorowe zachowanie,
 • ma wybitne osiągnięcia naukowe (otrzymał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim albo co najmniej finalisty w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty),
 • szanuje tradycje szkolne i narodowe, rozwija swoje zainteresowania i zdolności,
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 

Statuetkę w kategorii szczególnej Działalność społeczna może otrzymać uczeń, który:

 • angażuje się w życie klasy, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i organizacjach szkolnych oraz wykazuje aktywność społeczną w środowisku lokalnym:
 • praca w szkolnym samorządzie uczniowskim
 • poczet sztandarowy
 • aktywna współpraca z biblioteką
 • udział w akademiach
 • wyróżniająca praca na rzecz klasy
 • działalność społeczna (np. wolontariat)
 • aktywność społeczna poza szkołą,
 • jest rzetelny i odpowiedzialny,
 • wyróżnia się twórczą postawą oraz efektywnością podejmowanych działań,
 • posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą,
 • osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

Statuetkę w kategorii szczególnej Osiągnięcia w sporcie lub artystyczne może otrzymać uczeń, który:

 • ma wybitne osiągnięcia sportowe (wielokrotnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim) lub artystyczne potwierdzone wysoką lokatą,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • promuje zdrowy styl życia.
 • posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą.
 • osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce,
 • osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

Procedura wyboru:

 • Wychowawcy klas VIII – po konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie typują uczniów spełniających powyższe kryteria w kategorii naukowej, społecznej, sportowej lub artystycznej, a następnie uzupełniają kartę zgłoszenia.
 • Wyboru uczniów do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną dokonuje dyrekcja oraz zespół składający się z wychowawców klas VIII.
 • Listę proponowanych kandydatów dyrektor przedstawia do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, która ostatecznie przyznaje statuetkę.

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech