Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek 10.30 – 14.30

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 8.00 – 11.00

Czwartek 13.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 13.00

 

 

Przyjdź do pedagoga gdy:

- masz ochotę z kimś porozmawiać
- masz problemy rodzinne
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
- nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami

Rodzice i opiekunowie mogą uzyskać pomoc w:
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci
- trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych
- kłopotach materialnych rodziny
- rozwijaniu umiejętności wychowawczych

© SP4 Iława

Search