Welcome to SP4 Iława   Click to listen highlighted text! Welcome to SP4 Iława Powered By GSpeech

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY „SKOCZEK” ( klasy I-VIII)

1. Celem przyznania nagrody „ Skoczek” jest docenienie uczniów, którzy mimo wysiłków i ogromnego zaangażowania nie są w stanie spełnić kryteriów określonych w WZO, niezbędnych do otrzymania wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągają inne sukcesy niedydaktyczne.

2. Nagroda jest formą uznania za pracowitość i wytrwałość oraz umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich możliwości i pokonywania swoich słabości oraz podejmowania wysiłku w celu osobistego rozwoju.

3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania wyników na miarę swoich możliwości.

4. Ucznia do przyznania nagrody typuje wychowawca, po wcześniejszej konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz zespołem klasowym.

5. Z każdej klasy można wyróżnić co najwyżej dwóch uczniów. Dopuszczalna jest sytuacja, że w danej klasie nie będzie można wytypować ani jednego kandydata do nagrody.

6. Przyznając nagrodę można wziąć pod uwagę:

Ø Postępy w nauce.

Ø Postępy w zachowaniu.

Ø Aktywność społeczna.

Ø Działalność artystyczna lub sportowa.

Należy wybrać tylko jedną kategorię.

7.Ucznia, którego chcemy nagrodzić nie porównujemy z innymi uczniami,

ale analizujemy jego postępy na przestrzeni całego roku

szkolnego.

8. Wytypowanych uczniów, należy zgłosić do 10 czerwca do dyrekcji

szkoły.

9. Nagrodę „ Skoczek ” w postaci książki i dyplomu wręcza dyrektor szkoły

podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów w danym roku

szkolnym.

10. W treści dyplomu jasno określa się w jakiej kategorii dziecko otrzymuje

wyróżnienie.

11. Powołana zostanie komisja, której zadaniem będzie weryfikacja zgłoszonych kandydatów.

E-dziennik

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech