Celem pracy logopedy w szkole jest likwidowanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc uczniom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem. 

W terapii logopedycznej uczestniczą uczniowie z klas I - III (w uzasadnionych przypadkach także z klas starszych), wyłonieni podczas przesiewowych badań logopedycznych na początku roku szkolnego. Zajęcia każdego ucznia odbywają się systematycznie, raz w tygodniu. Terapia odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów objętych zajęciami.  

Logopedą szkolnym jest mgr Bożena Tomaszewska.

© SP4 Iława

Search