Koło przyrodnicze Młodzi odkrywcy dla klas 7

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, przygotowanie wystaw np.. fotograficznych – ostatnio “Las moja miłość”, projektowanie gablot tematycznych związanych z różnymi ekosystemami.

W każdy piątek od godziny 8:00 do 8:45 w sali nr 1.

Bożena Tyszkiewicz

© SP4 Iława

Search