Wicedyrektor Anna Grzelka

25 lat temu rozpoczęłam swoją podróż z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. Początkowo jako nauczyciel muzyki, później jako nauczyciel języka polskiego.

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej. Wcześniej uzyskałam dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego o specjalności muzyka w Toruniu.

Chociaż od zawsze ceniłam kontakt z dziećmi i młodzieżą, to na początku swojej drogi zawodowej nie przypuszczałam, że praca stanie się moją pasją…

Moja działalność pozalekcyjna w dużej mierze skupiała się na rozwoju artystycznym moich podopiecznych. W pierwszych latach było to prowadzenie chóru szkolnego, jednak to  działalność koła teatralno - muzycznego sprawiała mi najwięcej satysfakcji. Wydawanie szkolnych numerów gazetki szkolnej „ Co w czwórce szeleści”  to tylko jedno z wielu doświadczeń pracy w szkole.

Moim celem jest między innymi uświadomienie uczniom jak ważny w życiu jest rozwój osobisty i samorealizacja, dlatego kierując się tą myślą, postanowiłam swoją wiedzę poszerzyć na studiach podyplomowych  na kierunkach-Zarządzanie programami i funduszami europejskimi oraz Historia i społeczeństwo. Zawsze ceniłam kreatywność,  łączenie wiedzy z różnych dziedzin życia i sztuki, gdyż to pozwala wyzwalać krytyczne myślenie uczniów. Te kompetencje wydają się być niezwykle ważne w kształtowaniu postaw młodego człowieka  w XXI w.

Życie wyznacza nam co dzień nowe cele i wyzwania, ale to one inspirują mnie do działania…

 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami

                                                   Adam Mickiewicz

 

Anna Grzelka

© SP4 Iława

Search