Wicedyrektor Iwona Piankowska

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Swoją przygodę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w gdańskich szkołach podstawowych. Już wtedy byłam przekonana, że to właściwa decyzja. Od dziecka moim marzeniem była praca z dziećmi. To dzięki niej mam możliwość obserwowania i wpływania na proces poznawania świata przez najmłodszych.  

1997 roku powróciłam do rodzinnego miasta, by móc kontynuować pracę pedagogiczną  w Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie. Nowoczesna szkoła wymaga od nauczyciela zaangażowania i rozwoju, dlatego systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Terapia pedagogiczna i rewalidacja, Edukacja dla bezpieczeństwa- edukacja obronna, Zarządzanie oświatą- menedżer oświaty.


Mimo upływu lat praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i nieustanną  radość. Przekazywać wartości, które kształtują charakter młodego człowieka to nie tylko niezwykle odpowiedzialne zadanie, ale misja, którą traktuję jako priorytet.


W życiu i w pracy kieruję się maksymą „Warto kreować teraźniejszość, aby mieć wpływ na to co będzie w przyszłości”.

Iwona Piankowska

© SP4 Iława

Search